Zgłoś naprawę!
Darmowy kurier!

Odzyskiwanie danych z macierzy Raid

Macierz RAID jest to kilka dysków połączonych ze sobą, tworząc zwartą strukturę. Ulegają one takim samym uszkodzeniom jak zwykle dyski twarde (zobacz więcej). Najczęstsze źródła problemu to:

  • Zła konfiguracja – ustawienie dysków w RAID 0 , gdy bezpieczeństwo danych jest podstawowym priorytetem.
  • Nieostrożne wyciąganie dysków, zmiany w BIOS-ie itp. eksperymenty – mogą doprowadzić do logicznej degradacji a niejednokrotnie do rozpięcia macierzy co w efekcie kończy się utratą bardzo ważnych danych
  • Zła administracja – brak prawidłowej i natychmiastowej reakcji w momencie awarii jednego z dysków pracującego w macierzy opartej o technologię XOR (np. RAID 5)

Prawidłowa i natychmiastowa reakcja (np. w przypadku RAID5) to nie wyłączenie serwera i natychmiastowe rozpoczęcie wykonywania kopii zapasowej najcenniejszych i aktualnych danych! Należy o tym bardzo pamiętać, by wszystkie inne działania wykonywać z tak zwaną „ bezpieczną kopią danych w kieszeni”.

Nasza firma posiada bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie odzyskiwania danych. Odzyskujemy dane z wszystkich konfiguracji macierzy RAID-owych przywracając sprawność macierzy sprzed awarii, często też zapobiegając Re-instalacji i ponownej konfiguracji.  Odzyskujemy dane z wszystkich typów RAID: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1+0, 0+1, 5+0) z wszystkimi rodzajami uszkodzeń.